WONDER WAARDE

Deze Wonder Waarden laten het hart van KLOMP! Kids kloppen, worden actief geleefd en zijn volledig geïntegreerd in alle aspecten. Dit is ons moreel kompas en weerspiegeling van onze overtuigingen.

1. Positiviteit om groei te bevorderen.

Klomp! Kids heeft een positieve benadering en kijk op het kind. Door aan te sluiten bij waar kinderen zich bevinden, stimuleren we ze in hun ontdekkingstocht, ontwikkeling en persoonlijke groei. Dit doen we door middel van positieve en enthousiaste interacties in onze teksten, animaties en opdrachten.

2. Geen goed en fout, oordeel of moraal.

KLOMP! Kids biedt een veilige omgeving waarin kinderen zich op hun eigen tempo en op hun eigen wijze kunnen ontwikkelen, zonder angst voor oordeel of morele kwesties. Wij maken geen gebruik van fout, goed, beter, best. Of het voor het kind klopt, bepaalt het kind zelf.

3. Eigen inbreng.

KLOMP! Kids nodigt het kind uit om eigen input te leveren. Met het doel om kinderen nieuwe ervaringen te geven en verantwoordelijkheid te nemen over zichzelf, hun gedachten, emoties en gedragingen. Zonder schuld of schaamte.

4. Schermtijd als inspiratiebron.

KLOMP! Kids zet schermtijd in als inspiratiebron voor verwondering en opdrachten die direct of indirect verwijzen naar ervaringen in de buitenwereld. Dit om balans te creëren tussen activiteiten in de fysieke wereld en de tijd die op een scherm wordt doorgebracht.

5. Een digitale veilige omgeving.

Bij KLOMP! Kids zijn kinderen veilig. Er is geen interactie met andere digitale gebruikers, de volledige inhoud is overzichtelijk en leeftijdsadequaat voor het kind en transparant en inzichtelijk voor de ouder.

6. Verwondering als vaardigheid.

KLOMP! Kids ziet verwondering niet zomaar als een gevoel, maar ook als een houding die je kunt aannemen ten opzichte van jezelf en de wereld om je heen. Verwondering werkt van binnen naar buiten. Zet aan tot handelen, stimuleert te ontdekken en helpt bij zelfwaardering en zelfliefde. 

7. Stimuleren i.p.v. overprikkelen.

KLOMP! Kids voorkomt overprikkeling door eenvoudige, rustige en duidelijke interface. Informatie en audiovisuele elementen zijn geraffineerd maar wel creatief, speels en behapbaar zonder onverwachte en chaotische elementen. Door gecreëerde rust en ruimte willen we het kind activeren en stimuleren om zich zelf en de wereld op hun eigen voorwaarden te ontdekken.

8. Kind en ouder in connectie.

KLOMP! Kids adviseert de ouders om samen met het kind op ontdekkingsreis te gaan. Tijd samen wordt steeds schaarser. Wij willen jullie inspireren met leuke opdrachten die leiden tot mooie gesprekken, een diepere verbinding en groei in elkaars gezelschap. Tijdens deze reis kan een ouder het kind in zichzelf (her)ontdekken.

KLOMP! Kids - MAKES YOU WONDER

Onderdeel van KLOMP! Animation and Production B.V. Eendrachtsweg 42-2 - 3012 LD Rotterdam 010 - 311 0051  hello@klompkids.com
UPDATE JUN 2024